ibna
I
S
R
A
E
L
I
 
B
I
O
F
E
E
D
B
A
C
K
 
N
E
U
R
O
F
E
E
D
B
A
C
K
 
A
S
S
O
S
I
A
T
I
O
N
א
י
ר
ג
ו
ן
 
ל
ק
י
ד
ו
ם
 
ה
ב
י
ו
פ
י
ד
ב
ק
 
ו
ה
נ
ו
י
ר
ו
פ
י
ד
ב
ק
 
ב
י
ש
ר
א
ל
נגישות
גודל פונט
ניגודיות
בהירה כהה
הצהרת נגישות
איפוס

חזון האירגון לקידום הביופידבק והנוירופידבק

האירגון לקידום הביופידבק והנוירופידבק בישראל קם במטרה לפתח, לחקור ולקדם את תחומי הביופידבק, הנוירופידבק והנוירופיזיולוגיה היישומית בישראל.

התערבויות ביופידבק ונוירופידבק תופסות יותר ויותר מקום בעולם בתחומים שונים - בתחום הטיפול, האימון, החינוך, הרפואה הקונבנציונלית והאלטרנטיבית, מדעי המוח, העולם העסקי ,שיפור הביצועים ועוד. מחקרים רבים שנערכים בעולם מצביעים על יעילות התערבויות אלו וחשיבותם בהתמודדות עם מגוון רחב של צרכים ובעיות באוכלוסיה כולה.

לאור הדרישה ההולכת וגוברת למתן מענים לצרכים המגוונים בידי אנשי מקצוע, ופיתוח כלים מקצועיים, יעילים ואיכותיים להתערבויות בתחומים אלו, עלה צורך ביצירת גוף מקצועי אשר יאגד,יקדם ויטפח את הידע והניסיון הנרחב שנצבר בארץ ובעולם בשנים האחרונות, וייצור תשתית מקצועית לפיתוח ידע זה והכשרה של אנשי מקצוע בתחום.

חזון האירגון הישראלי לביופידבק ולנוירופידבק להוות גורם מקצועי מוביל אשר יקדם גוף ידע זה ויכשיר אנשי מקצוע איכותיים אשר ירחיבו, יטפחו, ויקדמו את תרומת ידע זה לאוכלוסיה בתחומי ההתערבות השונים, תוך מתן מענה איכותי ומקצועי לצרכים המשתנים.

לצורך כך, הגדיר האירגון קריטריונים ותהליכי הכשרה שונים המתקיימים תחת פיקוחו , הוקם מרכז ידע המפרסם מאמרים מקצועיים ותיאורי מקרה, וכן מתקיימות פעילויות שוטפת לקיום ימי עיון, השתלמויות המשך, שיתופי פעולה מקצועיים וקידום כתיבה ומחקרים שונים בתחום.